Còn mở

Find me some leads

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $106 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need some help with finding some leads. Necesito realizar una investigación de clientes potenciales en México y Panamá. Queremos levantar una base de datos con todas las entidades financieras (comisionistas de bolsa, bancos, fondos de inversión, aseguradoras, y todas las entidades relacionadas con el sector financiero) en estos países. La base de datos (entregable) deberá tener el nombre de la entidad, personas claves dentro de la empresa (vicepresidentes o directores comerciales), y su email.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online