Lead generation via outbound email for an online SaaS tool

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

I need to get sales calls on my calendar for an online SaaS tool ([url removed, login to view]).

* I will provide information on how to target (industries & job roles)

* I will provide email templates for initial contact and follow-up

* You will prospect on LinkedIn or other sources to find contact info

* You will enter the contacts in a sales automation tool and/or email them using the templates

* The replies will go to me for scheduling

Goal is to get 20–30 calls on my calendar in the next few weeks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online