Đã đóng

Lead generation via outbound email for an online SaaS tool

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $18 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need to get sales calls on my calendar for an online SaaS tool ([url removed, login to view]).

* I will provide information on how to target (industries & job roles)

* I will provide email templates for initial contact and follow-up

* You will prospect on LinkedIn or other sources to find contact info

* You will enter the contacts in a sales automation tool and/or email them using the templates

* The replies will go to me for scheduling

Goal is to get 20–30 calls on my calendar in the next few weeks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online