Đã đóng

Marketing our products and servises

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $1500 - $3000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Mô tả dự án

1. Main responsibility of the marketing partner is to market products & solutions developed by eBEYONDS (Pvt) Ltd under the name of eBEYONDS and bring new businesses in diverse industry sectors and provide after sales services with the help of eBEYONDS, achieving its marketing & business objectives.

2. To prepare and submit business, marketing or project proposals to clients with the approval of eBEYONDS

3. To develop and implement mutually agreed marketing plans.

4. To liaise with the client and provide project support and after sales support.

5. Marketing partner will approach the client to get the requirement and brief to the marketing team at eBEYONDS head office in Sri Lanka.

6. The Marketing partner can develop his/ her own marketing network with the agreement with eBEYONDS.

7. Marketing partner will be responsible for studying the marketing material provided by

eBEYONDS.

8. Marketing partner will be responsible for representing eBEYONDS and its solutions at their given regions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online