Còn mở

PLEASE READ PROJECT - Email List for SIC Codes USA

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $137 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We need a list of SIC Codes 7311 and 7331. PLEASE DONT NOT bid if your list is filled with sales,support,contact...etc...we ONLY want direct contacts. Must have below info.

Email,Name,Address,Phone,Fax ( where available ),Sic Code,Industry

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online