Còn mở

Sales and Marketing -- 2

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹62114 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need some help with finding some leads. Network marketing

I neead

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online