Good researcher needed

Đang Thực Hiện

Đã trao cho:

lukedyson

I would take this. Please read the PMBS thou :)

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

novelli

Hi, take a look at my online resume: http://novelli.ath.cx:7080/

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0