Đóng

Need legal advice

Dự án này đã được trao cho ryanryan2 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $100 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hello, recent a loved one passed away I need to know the procedures for a Will and how to locate one! Cause i maybe be an heir i am in minnesota if you can help with this matter the post a pm thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online