Pickup or Deliver Something

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

Necesito hacer un tramite legal en MEXICO DF , y es legalizar un certificado de defuncion. La persona debe estar en esta ciudad y tener conocimiento de tramites legales.

Debe ir a la registraduria y conseguir un certificado de defuncion apostillarlo y radicarlo en la embajada COLOMBIANA, y hacerlo llegar a nuestro pais.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Mexico City, Mexico

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online