Đã đóng

Restraining Order Help

Dự án này đã được trao cho legalwriting1234 với giá $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $150 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I had a restraining order filed against me from my previous girlfriend. I want to know if it is okay if I contact her attorney's parents via email about the restraining order.

It does not explicitly say that I can not. Right now it is a temporary restraining order before the injunction hearing.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online