Đã hoàn thành

I need a lawyer based in Mumbai

Dự án này đã kết thúc thành công bởi adslegal với giá $150 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I want a lawyer based in Mumbai that knows all the legal rules and regulations to draft an agreement with me and a company based in Mumbai, India.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online