Đã hoàn thành

Competitor Backlinks Monthly Built

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jasminseo6 với giá $300 USD trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need someone to take the attached list and build links each month (put your bid for the price for the 1st month). I need someone to research competitors backlink profiles, then get those same backlinks for the site. IF some of them require the customer/site to PAY for a listing then it would be part of a recommendation report each month that lists the domain authority/etc. If you can get the client listed on a FREE directory/backlink that a competitor has (not just any backink) that is preferred. Also let me know the approximate number of backlinks each month you could build for each site.

There are a total of 19 sites. They're all wordpress.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online