Đã đóng

Publicar algunos anuncios

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Necesito crear links que estén dentro de una aplicación tanto en iOS como Android y que solamente se pueda utilizar una vez por usuario.

Ejemplo:

Un usuario da click al link dentro de la app y lo lleva a youtube o cualquier otro reproductor de video, el cuál solamente va a poder ser visto 1 sola vez por el usuario y luego no podrá tener acceso al link ni ver el video ya seleccionado.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online