Đã hoàn thành

Make OpenVpn plugin for embeded device - repost

Job Description:

I have an embedded linux based box. required to add OpenVpn in to the box.

1. Remotely connect and check the box.

[url removed, login to view] a installable openvpn plugin for the embeded box.

[url removed, login to view] OpenVPN config files.

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn, Linux, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 16 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

ID dự án: #4723790

Được trao cho:

iosifpeterfi

Hello, please check PM.

$315 USD trong 7 ngày
(22 Đánh Giá)
5.8

1 freelancer đang chào giá trung bình $315 cho công việc này

hakkupakku

please check my pm

$144 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.8