Đã đóng

Build OpenVPN and FreeRADIUS server on AWS EC2 with authentication to Database

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Build OpenVPN and FreeRADIUS to accept OpenVPN client (linux, embedded, windows) with user authentication to a FreeRADIUS server with user / password in the database (RDS via Mysql connection). OpenVPN server need to provide DHCP for VPN clients, ability to record the VPN connections info into a log server via text and/or database. VPN clients cannot use NAT. VPN client must be able to init access the other EC2 servers on the Amazon VPC on the other subnets, and vice versa.

The environment is on Amazon AWS, require knowledge to on routing and switching inside of the AWS VPC enviornment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online