Đã đóng

Cisco and Arista network administrator

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $182 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

We're looking for a skilled network administrator that has a background of dealing with Cisco switches/routers, HP switches, Arista, and brocade routers to assist in modifying a few things on our routers and switches. Please do not apply if you do not have any network administrator skills related to this project, there is no need to waste both your time and ours, so please READ THIS FIRST, thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online