Clean server malware ( only 1 )

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

Hello

I've .JS malware on my website, i need someone to find it and remove it.

* No SSH, The work will be via teamviewer

Best regards

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online