X2GO Client XFCE Repair

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $20 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Hello recently i was able to connect to my Xubunto Desktop [url removed, login to view] server using X2GO client and upon a restart of my server i tried logging in and got this error

Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set incorrectly (must include "/etc"), or xfce4-session is installed incorrectly.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online