Đã đóng

X2GO Client XFCE Repair

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello recently i was able to connect to my Xubunto Desktop [url removed, login to view] server using X2GO client and upon a restart of my server i tried logging in and got this error

Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set incorrectly (must include "/etc"), or xfce4-session is installed incorrectly.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online