Đã hoàn thành

Compile PHP 7 in CGI

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dkokmadis với giá R$85 BRL trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need someone to compile php 7 in a cloud server where it has minor version like php 5.3 that it runs on others domains.

Obs.: I need two versions to run on cloud server.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online