Đã Hủy

Configure RDP connection on linux

3 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

$10 USD / giờ
(27 Nhận xét)
4.1
$8 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.6
jignal7

Hi, I will provide you a solution by which you can connect to a linux by RDP. let me know if you are interested.

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$11 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0