Đã đóng

Configure RDP connection on linux

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hi, I am trying to access an RDP server that uses an RDP gateway on Ubuntu, but I cannot make it work. I cannot from Windows, but not from Linux. I can provide the win rdp file. $10 if you can give me the command or the solution to the problem.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online