Đã Hủy

Configure RDP connection on linux

Hi, I am trying to access an RDP server that uses an RDP gateway on Ubuntu, but I cannot make it work. I cannot from Windows, but not from Linux. I can provide the win rdp file. $10 if you can give me the command or the solution to the problem.

Kỹ năng: Linux, Ubuntu, UNIX

Xem thêm: linux windows rdp seamless, linux web rdp, linux windows rdp, configure rdp seamless mode, linux gui rdp client, inosso win mac linux, linux seamless rdp windows, usb bootable win linux, linux squid proxy configure, linux server vlc configure, linux tomcat host configure, configure linux dns hosting, configure vlc linux, configure asterisk linux

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) puli, United States

Mã Dự Án: #13452995

3 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

$10 USD / giờ
(27 Đánh Giá)
4.1
$8 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.6
jignal7

Hi, I will provide you a solution by which you can connect to a linux by RDP. let me know if you are interested.

$12 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
$11 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0