Đã đóng

Creating a Network Diagram from Firewall

Dự án này đã được trao cho khanhtd với giá $16 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 AUD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I'm looking for a freelancer who can help me to draw a diagram together for our Network infrastructure and Firewall policies.

We need to make documentation for all the information we can get from the Firewall in order to apply the same information on the new Firewall.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online