Đã đóng

Exim IP Rotation

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1325 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hi,

I need someone who can teach me and share the process document of how to do the IP rotation process in Exim (cPanel).

Not with the following IP rotation script since it not working.

interface = 192.168.0.1${eval:${substr{-2}{1}{$tod_zulu}}%9+1}

Even if the above code will work, we can not add the non seuqntail IP in it.

If I will have random IP alloted by hosting providers and I need to do the IP rotation so I need a way for that.

It could be a bash script or somthing which you can offer to do this job Done.

IP should rotate like as following.

Mail one with one IP and second with 2nd IP and so on in a round robin (circular manner).

It will be better if we can put some delay in between so avoid the further blocking.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online