Expertise needed in gulp / webpack

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 14

Mô Tả Dự Án

I need help in rebuilding a web app based on jade and angular1, building with gulp / webpack. The app is a simple open-source app but when I try to rebuild it on Ubuntu Linux I always run into errors. The job would be to help me fixing this issue and identify the right way to rebuild the app and make the error-free building process reproducible. FYI the web app is called Open STF.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online