Đã đóng

Fix issues with Godaddy VPS Server WHM dns records

Dự án này đã được trao cho RWHTech với giá ₹2000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹3000 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello,

I have a website hosted on Godaddy VPS. I recently purchased a premium dns through godaddy after which my website has started facing some issues.

In many locations the website is not opening up with an error stating DNS could not be resolved due to which even my google ads have been paused.

I need a freelancer who has knowledge about Website Hosting Manager(WHM) and godaddy premium DNS to fix the dns records and ensure that the website is opening up at all locations without any errors.

More details on pm

Thanks.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online