Đã đóng

Help need to setup up PN532 reader with libnfc on LINUX

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr329 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need someone to help me activate an RFID reader model PN532 ardufruit on a ubuntu virtual machine or macbook.

I have installed libnfc but cannot see the reader using nfs-scan-device

Error is

nfc-scan-device uses libnfc 1.7.1

1 NFC device(s) found:

error libnfc.driver.pn532_uart Invalid serial port: /dev/ttyUSB0

nfc_open failed for pn532_uart:/dev/ttyUSB0

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online