Còn mở

Help need to setup up PN532 reader with libnfc on LINUX

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là kr381 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I need someone to help me activate an RFID reader model PN532 ardufruit on a ubuntu virtual machine or macbook.

I have installed libnfc but cannot see the reader using nfs-scan-device

Error is

nfc-scan-device uses libnfc 1.7.1

1 NFC device(s) found:

error libnfc.driver.pn532_uart Invalid serial port: /dev/ttyUSB0

nfc_open failed for pn532_uart:/dev/ttyUSB0

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online