Còn mở

IMPLEMENTACION DE SAP B1-HANA

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $38968 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$22500 - $45000 MXN
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

CONSULTOR SAP BUSINESS ONE ENCARGADO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA ERP EN LOS PROCESOS DE

NEGOCIO Y CONTABLES PARA EMPRESAS EN TODOS LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAP B1, MANEJO AVANZADO DE

SAP B1, GENERAR INFORMES Y FORMATOS CON CRYSTAL REPORTS EN CONSULTAS EN SQL SERVER 2005 Y 2008,

IMPORTACIÓN DE TEMPLATES DE DATA TRANSFER WORKBENCH, INSTALACIÓN DE SAP B1 VERSIONES 8.8, [url removed, login to view],

[url removed, login to view], SQL SERVER 2005 Y 2008, CRYSTAL REPORTS, CONFIGURACION EN SAP B1 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

POR CFD Y CFDI, ATENCION A CLIENTES, CONTROL DE AVANCES DE IMPLEMENTACION EN SAP, CONOCIMIENTO DE

ETAPAS DE IMPLEMENTACION ASAP.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online