Đã đóng

Install TCAdmin 2.0 on Xubuntu Desktop [url removed, login to view]

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $10 - $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Mô tả dự án

Hello am in need of someone to install TCAdmin 2.0 on my dedicated server running XUbuntu Desktop [url removed, login to view] along with all dependencies including STEAMCMD x32 Libraries, and then add Arma 3, Rust, Conan Exiles, And Minecraft Spigot game server configs to TCAdmin 2.0

Katy, United States

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online