Đã hoàn thành

Maintenance in LINUX / WHM server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Chitanok với giá $25 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Our server is unable to update WHM cause it need free space.

We would like someone to help us to clean the server , old backups and logs to make the upgrade.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online