Proxmox OVH

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

We have OVH server with VRack. I need consultation for the Proxmox virtualisation. Have some issues with networking in virtual machines.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online