Setting up a MailServer on Ubuntu Linux on an Unmanaged VPS

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách R210 - R1750 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer who is skilled in setting up a mailserver on Ubuntu linux to on an unmanaged VPS to send bulk e-mails using phplist. A control panel should also be installed. The freelancer must provide a guide after setting up the mail server in order for one to set it up oneself.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online