Đã hoàn thành

Setting up a MailServer on Ubuntu Linux on an Unmanaged VPS

Dự án này đã kết thúc thành công bởi numerichost với giá R944 ZAR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer who is skilled in setting up a mailserver on Ubuntu linux to on an unmanaged VPS to send bulk e-mails using phplist. A control panel should also be installed. The freelancer must provide a guide after setting up the mail server in order for one to set it up oneself.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online