Đã hoàn thành

Setup an IRC server with NickServ services

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ignaciorodrguez với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need a IRC server setup on my Ubuntu [url removed, login to view] server I prefer to use Inspircd but don't care about what services are installed as long as users can authorize via command on irc and all data is stored.

Please on apply if you're familiar with IRC setup.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online