Đã hoàn thành

Transfer a website by SSH from one linux server to a diffrent one

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Netfreehost với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Simple job for a linux pro: Transfer a website with DB and alldate by SSH from one linux server to a diffrent linux server.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online