Transfer a website by SSH from one linux server to a diffrent one

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $15 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Simple job for a linux pro: Transfer a website with DB and alldate by SSH from one linux server to a diffrent linux server.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online