Đã hoàn thành

create a VPN on a Linus virtual private server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Gates777 với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi

we bought a Linux VPS .

We need simply to do :

create a VPN with 10 users accounts

close all the door not used for security issue

We need a wrote report with all the step made with screenshot in order to check the project and the security

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online