Đóng

Logo Design for Jabrrri

Dự án này đã được trao cho kylebish với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Get a distinctive, scalable and high-on-recall logo, conceptualized and custom-made for your business. Created by professional graphic designers, this logo will aim to significantly strengthen the identity of your brand in the minds of buyers.

 

What you get:

5 conceptual logo mock-ups

100% original vector logo

Unlimited revisions on the final logo design

Simple, sophisticated and memorable design

Scalable to any size without quality loss

Full copyright ownership

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online