Đã hoàn thành

Corporate identity design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi wisestdesign với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

Hello,

Based on the look and feel of my website or corporate identity

I need:

Business Card

Letterhead (word template)

Proposal & Quoting (word template)

Editable Source File (Ai,PSD)

Regards,

Ovidio

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online