Đã đóng

Create a company logo

Dự án này đã được trao cho alisharoz với giá $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$35 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need to get some t-shirts and new cards made for my construction-type business. Would like the lettering done in burgundy to match our trucks. The company name is " C & N Mobile Home Transport, LLC "

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online