Còn mở

Create a very simple text only logo

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R2531 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R1750 - R5250 ZAR
Tổng đặt giá
127
Mô tả dự án

I need someone to create a very simple 2 colour text only logo and let me have in in a format which can be sent to print on packaging as well as used on company stationery/ emails etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online