Đang Thực Hiện

DefendGate Update Graphics

Simply need some language taken off of a box.

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: box graphics, triton, infoway, need update, logo language, graphics update, Update Logo Design, simply logo, language logo design, box logo design, box design logo, box design graphics, graphics box, need graphics

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) TORONTO, Canada

Mã Dự Án: #6699

Đã trao cho:

infoway

view PMB please.

$100 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

mosh

Okay let me try. See pmb

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0