Đã đóng

Design an Advertisement

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $302 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $500 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

We are looking for someone who can design artwork for us any time of the day or night time. This person should be flexible and should be available to comply to our needs for advertisement any time of day..

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online