Đã hoàn thành

Design and Animate an Image

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ikhudobin với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Create and design an image for a mobile application in a sprite sheet (recommended) for 3 seconds.

The image will include a black background with the logo of a head set or head phones. There will also be an animation of stars slowly moving upwards and fading out.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online