Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi transformindesi9 với giá $100 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I have a logo design from another company we own, the logo is a DA with a swish.

We want the same logo design only with a BA and swish, we would also like the logo with the company name in 3 or 4 different ways.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online