Đã đóng

Design a logo in 8 hours

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Hello,

Name of the logo: H2On

slogan: Be on time!

- the logo have to be realistic graphic, not like a cartoon. Bussines one

- the logo have to to be:

- vectorial

- use green color and blue.

- use a real leafe

- use real water

- provide me editable files

- provide me the font s you are using

- i prefer the logo to be horizontal

- use real water

- simple logo not to much elements

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online