Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 132 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £70 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
132
Mô tả dự án

We want to take our original logo and modernise it with small tweaks, prividing us with the logo in different formats so we can use it for print( headed paper), for posters, on clothing etc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online