Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €29 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

Hi im looking for a logo designer to come up with a Clean and fresh logo for a brand im going starting..

Im a personal trainer and im bringing out muscle tops for the public to purchase and all i want from you is to design the logo.

My name is Timbo Coleman so if yee could design a sharp logo and incorporate my intials/name into it with fitness at the end or base it off my initials i would be happy..

TCF Timbo Coleman Fitness

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online