Hire a Logo Designer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 79

Mô Tả Dự Án

Hi im looking for a logo designer to come up with a Clean and fresh logo for a brand im going starting..

Im a personal trainer and im bringing out muscle tops for the public to purchase and all i want from you is to design the logo.

My name is Timbo Coleman so if yee could design a sharp logo and incorporate my intials/name into it with fitness at the end or base it off my initials i would be happy..

TCF Timbo Coleman Fitness

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online