Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 113 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £25 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

Need a logo designed for a client.

Company name is Red Pen Associates, a temprary logo is in place however it is shocking at best. The client is looking for cursive red font coming out of a red pen, saying "red pen associates".

Looking to spend no more than £20-35

should be done within a week from when the bid is accepted

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online