Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 111 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £31 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
111
Mô tả dự án

We are a startup aiming to sell a facial oil product composed of natural botanical ingredients from Brazil.. We need a label and logo for the bottle (a 30ml glass/pipette bottle). The style should be simple / traditional / vintage.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online