Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2098 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Name of the company - VEDIC HOME CREATION

Business into - Vedic architecture, Vastu Shastra & Interior Designing

I wish to have a very simple logo and should not be complex with too many color, maximum 2 colors

my favorite logos like NCR, Walmart,

dead line a weeks time

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online