Đã đóng

Hire a Logo Designer

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $279 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I want a logo design with initial S L . I want a very minimal detail logo design. I am hat accessory company called Snap Life Inc.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online