Còn mở

Hire a Logo Designer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹3976 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Logo Design. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹1500 - ₹5000 INR. I want to get designed a logo for e-commerce website where people can by and sell their product

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online