Đã đóng

Illustrate Logo

Dự án này đã nhận được 110 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

Hi

I am looking for a logo design.

Can you help?

I have been messed about with computer generated logos and complete crap.

The company is called Accident Emergency ([url removed, login to view])

We are looking to have a few national press releases so Need something very professional yet friendly.

I await your response.

Regards

Malik

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online