Đã đóng

Logo Design -- 2

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $856 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I need a freelancer to help me with Logo Design , my budget is around $ 750 - 1500 USD and I need this project to be done within 6 days

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online